Praktijk Orthomoleculaire Therapie
Prins Hendriklaan 27
3433 EH Nieuwegein
info@orthomoleculair-nieuwegein.nl
Tel.: 030 – 7 85 77 85

Disclaimer

 

Deze disclaimer is bedoeld om het verschil duidelijk te maken tussen geneeskunde enerzijds en homeopathie en orthomoleculaire therapie anderzijds. De homeopathie is een methode voor het bevorderen van de gezondheid, ontwikkeld door de Duitse arts Hahnemann (1755 – 1843). Een homeopathisch middel is geen geneesmiddel. De orthomoleculaire therapie doet onderzoek naar het effect van bepaalde voedingsstoffen op het menselijk lichaam. Het gaat hier uitdrukkelijk om voedingsstoffen, niet om geneesmiddelen.

Homeopathie biedt mogelijkheden bij fibromyalgie, de Ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en vele andere chronische aandoeningenEen homeopathische behandeling of voedingsadvies van een homeopaat of orthomoleculair therapeut, zoals Jeanine Slot, kan niet de plaats innemen van welk medisch advies of welke medische behandeling dan ook en is daar ook niet voor bedoeld. Voor medisch advies of een medische behandeling dient u zich te wenden tot uw huisarts of medisch specialist.

Jeanine Slot is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect is ontstaan door de informatie die op deze website wordt geboden. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Voor meer informatie  over homeopathie, zie de website van de KVHN (Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland) of de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten)

Voor meer informatie over de orthomoleculaire therapie, zie de website van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Dit is de beroepsvereniging van orthomoleculair therapeuten.

Uw privacy

Ik hecht grote waarde aan uw privacy. Ook doordat ik ben aangesloten bij de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten), ben ik gebonden aan de geheimhoudingsplicht zoals die geldt in de medische beroepen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en medische behandelingen. Volgens de nieuwe Europese privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 in werking is getreden, zal ik moeten kunnen aantonen dat u mij toestemming heeft gegeven dit dossier aan te leggen. Ik zal u dan ook vragen een korte verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u die toestemming heeft gegeven.

Uw dossier is voor niemand anders toegankelijk. De gegevens zal ik ook nooit doorspelen aan anderen zonder uw expliciete toestemming.

De gegevens die ik van u nodig heb zijn:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon
  • Geboortedatum
  • Klantnummer bij uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent
  • Alle gegevens over uw gezondheid die van belang zouden kunnen zijn

Uw dossier is te allen tijde door u opvraagbaar. Het wordt minimaal twintig jaar bewaard.

Klacht

Als u een klacht over mij heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten). U kunt dit doen via de website van de NVKH:  https://www.nvkh.nl/over-de-nvkh 

© Jeanine Slot 2022

Praktijk Orthomoleculaire Therapie